Start
Projektet
Aktuellt
Dokumentation
Kalendarium
Länkar
Kontakt

 

RIS

 

 

Riktlinjerna

 

 

Delregional arbetsgrupp SIMBA (Samverkan I Mellersta Bohuslän och Ale)

 

Omfattar Kungälvs sjukhus och de fyra samverkande kommunerna, Ale, Kungälv, Steungsund o Tjörn.

Kontaktperson Mail/Tel

Martin Rödholm,
ordförande

martin.rodholm@vgregion.se

Britt Josefsson,
sekreterare
britt.josefsson@vgregion.se
Lisbeth Nilsson,
vice ordförande
lisbeth.nilsson@stenungsund.se

 

Stenungsund –
utvecklingskommun med uppdrag att omsätta
Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård i
praktisk verksamhet