Start
Projektet
Aktuellt
Dokumentation
Kalendarium
Länkar
Kontakt

 

RIS

 

 

Riktlinjerna

 

 

Kontaktinformation RIS

 

Styrgrupp

Pär Levander, Länssamordnare kring regionala stödstrukturer inom socialtjänsten
E-post: par.levander@vastkom.se
Tel 0733 35 85 16

Per Björkgren, Kriminalvårdschef
E-post: per.bjorkgren@kriminalvarden.se

Christina Möller, samordnare för strategiska utvecklingsfrågor inom psykiatri
Västra Götalandsregionen
E-post: christina.moller@vgregion.se
Tel 0500 369 249

 

Delregionala arbetsgrupper, Processledare

 

Projektledare

 

Katarina Thunander

Katarina Thunander, socionom, sektionschef inom socialtjänsten i Falköping, med erfarenhet från arbete på behandlingshem och inom socialtjänsten i ett flertal mindre kommuner.
E-post: katarina.thunander@falkoping.se
Tel 0702 710 906

 

Staffan Schött

Staffan Schött, socionom, projektledare på Preventions och utvecklingsenheten vid Social resursförvaltning i Göteborgs stad. Har lång erfarenhet från socialtjänstens missbruksvård, som socialsekreterare och verksamhetschef för IFO Lundby, Altbo, narkomanvården, familjevården och frivilliga organisationer. Har ingått i referensgruppen för utarbetandet av implementerings- och utbildningsstödet. 

Kontakt:

staffan.schott@socialresurs.goteborg.se
Tel 031 367 9106
Mobil 0768 268 704

 

Cristina Anderson

Christina Anderson är sedan 1 januari projektledare i RIS på 30 %. Övrig tid arbetar Christina bland annat i SPIRA projektet med Fredrik Spak på enheten för Socialmedicinska Göteborgs universitet. Christina har under många år arbetat med riskbruk både kliniskt och som chef. Under många år arbetade hon bland annat som riskbrukssköterska på Askims vårdcentral. De senaste åren har Christina arbetat med Riskbruksprojektet i Västra Götaland, som avslutades 2010. Christina är känd inom RIS då hon på deltid arbetat som processledare inom RIS.
Christina är ett värdefullt tillskott i vårt arbete.

christina.li.anderson@vgregion.se

Postadress:
Enheten för socialmedicin
Box 453
405 30 Göteborg
Telefon: 031-786 68 41, Mobil 0706-687305
Faxnr: 031-16 28 47
www.socmed.gu.se

 


Webbredaktör:

 

Kia Benroth

Kia Benroth är utbildad journalist, webbdesigner och undersköterska (inriktning socialt behandlingsarbete, psykiatri). Hon har även utbildningar inom grafisk kommunikation, multimedia och desktop publishing. Kia arbetar som Informatör på Preventions- och utvecklingsenheten, Social resursförvaltning i Göteborgs stad, och är webbredaktör på flertalet kommunala webbsidor.

Kontakt:

kia.benroth@socialresurs.goteborg.se