Start
Projektet
Aktuellt
Dokumentation
Kalendarium
Länkar
Kontakt

 

RIS

 

 

Riktlinjerna

 

 

Delregional arbetsgrupp i Göteborg med omnejd

 

Samverkansgruppen för missbruks- och beroende frågor i Göteborg med omnejd (Berosam) omfattar kommunerna Göteborg, Partille, Mölndal, Härryda, Öckerö.

Ordförande

Kontakt

Malin Östling

malin.östling@socialresurs.goteborg.se

Se även Samverkanstorget.se och vidare till Samverkansgruppen för missbruk och beroendefrågor.

GR- kommunalförbund

 

Bilder och föreläsningsmaterial från den Nationella baskursen i Göteborg

Anette Skårner- Sociala perspektiv på
missbruk och beroende.pdf

Ann-Gerd Melin- Behandlingsplanering.pdf

Ann Gerd Samsjuklighet.pdf

Kriminalvården- Bemötande, motivation och
förändring.pdf

Elisabeth Beijer, Kent Wetterskog- Brukares kunskap,
Brukarinflytande- för en evidensbaserad praktik.pdf

Jörgen A. Engel- Farmakologisk behandling av alkoholism.pdf

Information om baskursen.pdf

Ove Lundgren- Alkohol- och narkotikasituationen - Lokala, nationella och internationella trender.pdf

Per Hansson- Aktuell lagstiftning

S-E Alborn, C. Fahlke- SKL Missbrukspsykologi.pdf

 

Fotodokumentation

Baskursen dag 4- text och bild: Kia Benroth

 

 

 

Projektledare och kontaktinformation GIR

 

Styrgrupp

Samverkansgruppen för missbruks- och beroendefrågor

Medlemmar

Kontakt:

malin.östling@socialresurs.goteborg.se

 

Projektledare

 

Staffan Schött

Staffan Schött, socionom, projektledare på Preventions och utvecklingsenheten vid Social resursförvaltning i Göteborgs stad. Har lång erfarenhet från socialtjänstens missbruksvård, som socialsekreterare och verksamhetschef för IFO Lundby, Altbo, narkomanvården, familjevården och frivilliga organisationer. Har ingått i referensgruppen för utarbetandet av implementerings- och utbildningsstödet. 

Kontakt:

staffan.schott@socialresurs.goteborg.se
Tel 031 367 9106
Mobil 0768 268 704

Karin Patriksson

Karin Patriksson är socionom och har arbetat i Göteborgs Stad sedan början av 1990-talet. Hon kommer närmast från Mini Maria Väster, en mottagning för missbrukande ungdomar och deras anhöriga, där hon arbetat i drygt sex år.
Karin har tidigare arbetat på boende för vuxna missbrukare, som socialsekreterare i en missbruksgrupp samt som skolkurator och socialsekreterare i en ungdomsgrupp.

Kontakt:

karin.patriksson@socialresurs.goteborg.se
Tel 031 367 9109
Mobil 0702 122 926


 

Webbredaktör:

Kia Benroth

Kia Benroth är utbildad journalist, webbdesigner och undersköterska (inriktning socialt behandlings- arbete, psykiatri). Har även utbildningar inom Grafisk kommunikation, Multimedia och Desktop Publishing. Arbetar med informationsmaterial och är webbredaktör på Nationella Riktlinjers, RUS och UngNords hemsidor. Ledamot i styrgruppen för Nordisk Ungdomskonferens samt ansvarig för mediagruppen.

Kontakt:

kia.benroth@socialresurs.goteborg.se