Start
Projektet
Aktuellt
Dokumentation
Kalendarium
Länkar
Kontakt

 

RIS

 

 

Riktlinjerna

 

 

Aktuellt

Rapport om samverkan i Västra Götalands missbruks- och beroendevård

Staffan Schött
Katarina Thunander
Christina Anderson

Oktober 2011

_________________________________________________________

Vad innebär Missbruksutredningens förslag för Västra Götaland? Konferens 9 september 2011, Folkets Hus Göteborg

BÄTTRE INSATSER VID MISSBRUK OCH BEROENDE Missbruksutredningens förslag (SOU 2011:35) i urval ppt

Gunnborg Brännström, SKL, kommenterar Missbruksutredningen ppt

Filmdokumentation

Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

 

 

Vad händer i RIS? Här kan du läsa om allt det senaste, från struktur och ekonomi till metoder för uppföljning, samverkan och brukarinflytande.

Länk till dokumentet

 

 

 

Äldre dokumentation

Kompletterande RIS-utbildning 31 aug 2010

Uppföljningsdag kompetensstödjarutbildning

Gerhard Larsson, Den framtida missbruks- och beroendevården

Den sjätte kunskapskonferensen är nu genomförd!

Den femte kunskapskonferensen är nu genomförd!

Dokumentation från brukarrådsmöte på PrevU

Den fjärde kunskapskonferensen är nu genomförd!

 

Kompletterande RIS-utbildning 31 aug 2010

Bilder och citat från föreläsningen

Text & bild: Kia Benroth

Powerpointpresentationer från föreläsningen

100831 LPT kontra missbruk

Alborn.Skårner Basutb

Elisabet Beijer

Etik – Moral - Värderingar

lagstiftning missbruk2

Ris, Göteborg_Forkby

 

 

Uppföljningsdag kompetensstödjarutbildning pdf

Text: Alf Midholm

Foto: Karin Patriksson och Kia Benroth

rapport

Lars Oscarssons ppt

 

Gerhard Larsson, Den framtida missbruks- och beroendevården

Anteckningar: Alf Midholm

Gerhard Larssons ppt

 

Den sjätte kunskapskonferensen är nu genomförd!

Ihsan Sarman, Graviditet och missbruk
Kapitel 7 av 8 ur Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Ihsan Sarman är barnläkare på Södersjukhuset i Stockholm, verksam inom Neonatologi och
Medicine doktor. Han har sedan många år tillbaka intresserat sig för påverkan av olika
missbruksdroger på fostret under graviditet och följer aktivt den vetenskapliga litteraturen
och föreläser återkommande för hälsovårdspersonal om alkoholens negativa effekter på
fostret. Han kommer i kontakt med gravida kvinnor med olika drogberoende-problematik i sin
kliniska vardag som konsultbarnläkare för en specialistmödravårdsenhet i Stockholm. Inom
området beroende under graviditet har han aktivt forskat om effekterna av
opiat-substitutionsläkemedlet Subutex.

Reportage från konferensen pdf

Av: Kia Benroth

Konf6

Powerpointpresentation pdf

Anteckningar och blänkare

Av: Alf Midholm

 

 

Den femte kunskapskonferensen är nu genomförd!

Agneta Öjehagen är socionom, legitimerad psykoterapeut och sedan 2004 professor
i psykosocial forskning. Hon har sedan mitten av 1980-talet ägnat sig åt forskning kring
alkoholproblem och suicidproblematik. Hennes forskning har senaste 10 åren bl.a. rört
sambandet mellan missbruk och psykisk sjukdom. Agneta har anlitats av Socialstyrelsen
i en av de expertgrupper som tagit fram underlaget till de nationella riktlinjerna.
Gunilla Cruce är socionom och doktor i medicinsk vetenskap. Hon har i sin forskning ägnat
sig åt frågor om samsjuklighet och arbetar som kurator i ett integrerat team som erbjuder
behandling och stöd till personer med svår psykisk sjukdom och missbruk/beroende.

Reportage från konferensen pdf


Text: Alf Midholm
Foto: Kia Benroth

Konferens 5

Powerpointpresentation1 ppt

Powerpointpresentation2 ppt

 

 

 

Dokumentation från brukarrådsmöte på PrevU

Brukarråd –
möte mellan föreningar och myndigheter på PrevU 30e september 2009 pdf

Text: Alf Midholm, Birgitta Ravens
Foto: Kia Benroth

 

 

Den fjärde kunskapskonferensen är nu genomförd!

Fredrik Spak är docent och alkoholforskare. Fredrik har under många år arbetat med
framförallt alkoholfrågor. Fredrik är välkänd forskare och föreläsare och han har
anlitats av Socialstyrelsen i en av de expertgrupper som tagit fram underlaget till
de nationella riktlinjerna.

Reportage från konferensen pdf
Av: Kia Benroth

Fredrik Spak

Fredrik Spaks powerpointpresentation ppt

 

 

Tillbaka till toppen